Press "Enter" to skip to content

¿Qui som?

La revista Bellpuig té ara 63 anys. Des del 5 de gener de l’any 1960 es reparteix porta a porta a les diferents cases dels subscriptors, la majoria d’ells d’Artà i la Colònia de Sant Pere, però també en d’altres pobles de l’illa i fins i tot més enllà del mar. 

Bellpuig és avui, gràcies a centenars de persones que han treballat i col·laborat al costat de la revista, i de diferents generacions que l’han rebut i llegit a casa seva, la revista del poble d’Artà. El patrimoni cultural d’un poble està constituït per tots els béns i valors culturals que són expressió de la identitat col·lectiva del poble, i la Revista Bellpuig sens dubte es situa en l’eix central d’aquest patrimoni. Ha donat veu, i en dona, a centenars de persones. La Revista Bellpuig té per objectiu acostar-se a les persones d’Artà i la Colònia amb un clar factor humà de proximitat. Informa, parla, entrevista, dialoga amb la gent per explicar allò que ha succeït, que passa o que esdevindrà al nostre municipi.

La Revista Bellpuig, com les llengües, és flexible i dinàmica. És flexible perquè ofereix alternatives per adequar el contingut i les seccions a cada situació comunicativa. És dinàmica perquè es troba en estat de canvi permanent, per tal com és un mitjà de comunicació viu que està en interacció constant amb l’entorn, amb la gent, amb el poble. 

Sis èpoques classifiquen els 1484 exemplars que fins a dia d’avui s’han imprès, i que molts dels artanencs i coloniers guarden enquadernats a les prestageries de casa, com un tresor. Prop de 100.000 pàgines redactades per gent del nostre municipi que han explicat, durant sis dècades, fets, notícies, històries, curolles, relats, inquietuds o opinions, sobretot, del nostre municipi. És, sens dubte, la memòria viva del poble d’Artà i la Colònia. Un document únic, que no tots els pobles tenen. O més ben dit: que pocs pobles tenen. 

Marca una data important, en quant a periodicitat, l’agost de 1980 (tot i que no serà fins al gener de 1981 quan passi a ser quinzenal). En aquella primera edició de la IV època, l’editorial comença així: “Cap a una nova etapa”. Una etapa marcada pel canvi de periodicitat, i en què el Bellpuig passa de ser mensual a ser quinzenal, amb 21 revistes anuals, que s’han publicat puntualment cada any des de llavors. El moment, explica l’editorial, ho requeria. El poble necessitava un ens local que informàs dels successos amb una major celeritat i periodicitat. I així es fa el canvi, que perdura fins l’any 2022.

Poc o gens sabien, els redactors del Bellpuig de l’any 1980, que les acaballes del segle XX i sobretot la primera dècada del segle XXI vendrien marcats per la tecnologia. Una tecnologia que ha revolucionat el món de la comunicació, i és clar, dels mitjans de comunicació. Els mitjans viuen avui marcats per la immediatesa i per la volatilitat de la informació. El que avui és important, demà ja no ho és. I això passa, és clar, perquè internet, la xarxa, ens bombardeja d’informació. Una informació, per cert, que no sempre és bona, i que encara avui hem d’aprendre a filtrar. 

La Revista Bellpuig fa anys que es planteja la necessitat de posar en marxa una pàgina web per tal de poder facilitar als lectors i lectores de la nostra revista informació fresca, actualitzada i constrastada. El paper és i continuarà essent la columna vertebral d’aquest mitjà, i per això es treballa perquè més que mai col·laboradors, escriptors, periodistes, il·lustradors, dones i homes, treballin amb l’ens per fer-lo millor i més modern. 

Però avui ens sentim obligats a evolucionar i a posar en marxa una web i unes xarxes socials que acostin la revista a tot una part de la població, la més jove, que han quedat deslligats de la revista, i que per tant posa en perill la seva continuïtat. Cercam, clarament, l’equilibri entre l’essència, la identitat i la qualitat que propocionarà la revista en paper, i també la frescor, la immediatesa i la transformació digital (de qualitat, és clar) que demana, reclama, la societat actual. La jove i, no ens enganyem, la no tan jove i que ja ha fet la passa a la digitalització. 

Revista mensual. Revista digital. Naixement de la web

Així doncs, a partir del gener de 2023, any LXIII d’existència, la Revista Bellpuig passarà a ser mensual. La rebreu fidelment i puntualment cada mes a ca vostra o al vostre local o comerç, com fins ara. Però alhora podreu visitar la nostra nova pàgina web: www.revistabellpuig.cat (disponible a final d’any) i estar al dia de les coses que passen a Artà, amb enllaços i connexions amb les nostres associacions i entitats, amb les empreses i amb els serveis bàsics. A més, impulsarem la web amb les xarxes socials, i regalarem la revista digitalitzada als joves estudiants dels nostres centres perquè la facin seva, la sentin i l’estimin, com sabem que l’estimes tu.

Deia, l’editorial de l’any 1980: “Esperam lectors, artanencs i coloniers, que sapigueu comprendre i perdonar aquestes deficiències que trobareu dins aquest primer número, i que segurament es donaran en els següents, però que amb la vostra ajuda i l’experiència que anirem adquirint (sobretot amb la vostra col·laboració i participació) anirem subsanant fins a tenir la revista ben viva, amena i que sigui el fidel reflex del viure d’Artà i de la Colònia, amb les nostres petites i grans coses, els nostres problemes, els nostres desitjos, amb el batec diari d’una comunitat, l’artanenca, que viu el seu temps. Així volem BELLPUIG: oberta a tothom, lliure i amb l’únic fi de ser i restar al servei del poble. Per això, perquè aquesta primera passa tengui la continuïtat desitjada, demanam la vostra ajuda i esperam els vostres suggeriments”. 

Quarant anys després d’aquella editorial, avui la recuperam amb la mateixa il·lusió i amb els mateixos desitjos. I us donam les gràcies per ser-hi, com a anunciants, subscriptors, lectores i lectors, o sols com a amics de la Revista Bellpuig. Gràcies.

Cinc raons per fer-te subscriptor de la Revista Bellpuig

Perquè la Revista Bellpuig ha estat, és i ha de continuar essent la revista de referència del poble d’Artà. La feina que es va iniciar fa més de seixanta anys segueix viva gràcies a la implicació i compromís de gent com tu, que la mantén en marxa.

Perquè contribueixes a  defensar i protegir el patrimoni històric, cultural i lingüístic del nostre poble. En un moment de constants canvis i de noves tecnologies, la revista Bellpuig, quinzenal, implica passat, present i futur. Escrivim el present per convertir-la en història d’Artà.

Perquè volem ser la revista de tots els artanencs i coloniers. Amb la màxima objectivitat i rigor, seguirem comptant amb la col·laboració de periodistes, especialistes i persones que ens aportaran coneixement i reflexió.

Perquè els lectors, i sobretot els subscriptors, sou el perquè de tot plegat. Sou el motor de la Revista Bellpuig.

Gràcies per acostar-te a Bellpuig!

Director de la Revista Bellpuig: Gabriel Serra Massanet

Patronat de la Fundació Revista Bellpuig:

Joan Caldentey: President

Pep Cabrer: Vice-president

Esperança Massanet: secretària

Joan Servera: Tresorer

Bàrbara Amorós: Vocal

Juanjo Cladera: Vocal

Antoni Colomer: Vocal

Climent Obrador: Vocal

Maria Rosa Cantó: Vocal

Consel Editor:

Esperança Massanet

Maria Rosa Cantó

Antoni Colomer 

Bàrbara Amorós

Consell Econòmic:

Joan Servera

Juanjo Cladera

Pep Cabrer